Gallery

Special Moments

MT Vasudevan Nair baabtra inauguration
baabtra indian express 2016
additional skill development program baabtra 2014
baabtra TVC advertisment 2014
baabtra skill development class
baabtra skill development class
baabtra skill development class
baabtra christmas 2015
coffee with HR baabtra 2014
in fond of steve jobs baabtra event
Saji Gopinath Baabtra baabtra inauguration event